جوشکاری فورجینگ - جوش سر به سر میلگرد
جوشکاری فورجینگ(Forge welding)یک نوع روش برای جوشکاری فلز است
در جوشکاری فورجینگ ابتدا دو سر متصل شونده را به شدت حرارت میدهند و سپس با چکش کاری دو قطعه را بهم متصل میکنند
این تکنولوژی در سال 1952 میلادی با هدف کاربرددر صنایع ریلی وخط آهن ابداء شد
امروزه برای جوش سر به سر میلگرد از این تکنولوژی استفاده میشود
کاربرد دستگاه فورجنینگ سر به سر میلگرد:
1-اتصال میلگرد به کار رفته در تیر برق
2-اتصال میلگرد ستونها در سازه بتنی
3-اتصال میلگرد دیوارهای برشی
4-اتصال بولتهای شکسته و آسیب دیده
و....
مزایای جوشکاری سر به سر میلگرد:
1- کاربری آسان و قابل حمل بودن توسط نیروی انسانی
2- افزایش مقاومت در محل اتصال به علت افزایش قطر
3- اتصال میلگرد ها در تیر برق ها
4- یکپاچگی آنالیز بار در محل اتصال
5- بدون نیاز به برق سه فاز
6-صرفه جویی در مصرف میلگرد حدود %30
7- افزایش مقاومت محل اتصال
و.....