بازسازی ساختمانهای قدیمی
شیوه تعمیر ، نوسازی ، تغییر یا افزایش قسمت های سازه ای در یک ساختمان قدیمی با ساختمان های جدید متفاوت بوده و نیاز به اجرای طرحی خاص دارد.
برای شروع هر پروژه ای اولین قدم کشیدن و داشتن نقشه ساختمان است.
تمام جزییات یک ساختمان باید در نقشه مشخص شود
تخریب یکی از پرخطرترین مراحل در نوسازی و بازسازی ساختمان است
باید در هنگام تخریب ساختمان های قدیمی باید تمام شرایط را دانست و در نظر گرفت
ساختار کلی ستون ها و دیوار های اصلی و همچنین ساختار اصلی ستونهای ساختمان های هم جوار اصل بسیار مهمی است
در هنگام بازسازی ساختمان باید این نکته را در نظر داشت که اولین مورد این است که مالک چه چیزهایی را مدنظر دارد و عیب و نقص های ساختمان کدام است
در هنگام نوسازی ساختمان مهمترین اصل استفاده از دیوار های از پیش ساخته شده است
زیرا ساخت یک دیوارجدید نیاز به تجهیزات زیاد و هزینه بالایی دارد
اما امروزه دیوارهای عایقی وجود دارد که عایق صوت، دما و رطوبت بوده و از لحاظ هزینه ای نیز در حد عالی هستند
یکی دیگر از نکات بسیار مهم در بازسازی بناهای قدیمی سیستم گرمایش و سرمایشی است
برای زیبا تر کردن و تغیر و تنوع دادن به منزل در هنگام بازسازی ساختمان و نوسازی ساختمان میتوان از گچ بری استفاده کرد
کف ساختمان های قدیمی نیز بسیار مهم است باید خصوصیات و علایق مشتری را شناخت و طبق آن یک مورد را انتخاب کرد